Nei, jeg lyver ikke!

Nina Jentoft svarer fylkesordfører Arne Thomassen på leserinnlegg hvor Høyre benekter at de ikke har bevilget penger nok til å gi voksne plass i videregående skole som de har krav på.

Faksimile fra Agderposten med Nina og Vanja med tittel: 80 videregåendeelever kan stå uten tilbud: Fylket mangler 5,5 millioner

Faksimile fra artikkel i Agderposten om saken.

Det er meget grovt når Høyre-toppene fylkesordfører Arne Thomassen og gruppeleder Torunn Ostad i et leserinnlegg i denne avis 23.06.20, må karakterisere en fylkestingsrepresentant og politisk «motstander» nærmest som en løgner for å redde eget omdømme. Dette viser total mangel på saklige argumenter. 

Når en skriver at en politisk motpart driver med usannheter, en politisk motstander som har argumentert skarpt, men som løpende har forholdt seg til dokumenterbare fakta, viser det at man ofte har en dårlig sak. Det er faktisk så grovt av disse Høyre-toppene at jeg forstår at dette svei på et felt Høyre liker å tenke at de har høy troverdighet. Spørsmålet er hvor lenge folk vil tenke at de har troverdighet i kompetansepolitikken hvis de fortsetter å sjonglere med bevilgningene til videregående utdanning.

Å si at jeg sprer desinformasjon er i hvert fall usant, fordi:

- Saksdokumentene til Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 21.04.20 i saken om tilbudsstruktur, dokumenterer at fylket mangler 5,5 mill kroner for å tilfredsstille voksenretten. (Dokumentet er tilgjengelige på fylkeskommunens hjemmeside).

- Da saken om skolenbruksplanen var oppe til behandling i fylkestinget 16.6.20, reiste jeg på vegne av Arbeiderpartiet spørsmålet om manglende bevilgning til videregående utdanning til voksne (over 25 år) med rett, og utfordret Høyre og resten av posisjonen til å legge disse pengene på bordet slik at skolestart til høsten er sikret for hele gruppen. Svaret som da ble gitt var at en ville se på dette igjen ved behandlingen av andre tertial, og at en ville se an hva regjeringen ville komme med av penger. (Sjekk selv hva som ble sagt i saken på streamingen av fylkestingsmøtet, på fylkets hjemmeside)

- Ingen ville svare bekreftende på mitt spørsmål om de kunne garantere at alle fikk starte opp til høsten! (Dette kan du sjekke ved å høre på streamingen fra fylkestingsmøtet).

Poenget er at disse pengene skal være på plass, før bevilgninger til alle andre gode tiltak vedtas. Det var de ikke. Høyre og posisjonspartiene har nå tydeligvis forstått at de må «rote sammen» disse pengene. Det skulle bare mangle. Videregående utdanning er jobb nr 1 for fylket, og pengene har allerede Stortinget bevilget. Videregående utdanning er verken et ad-hoc- eller Covid-19 tiltak (spørsmålet er om det i det hele tatt er lovlig å bruke andre overføringer til en lovpålagt oppgave man allerede har fått penger til). Det skulle være helt unødvendig at Arbeiderpartiet må hamre på med denne saken i fylkestinget, før Høyre og posisjonen forstår at her må de ordne opp, redusere usikkerhet og gi klare signaler. 

Jeg er i politikken for å sikre arbeid til alle, redusert drop-out og sterke fellesskap. Hvis jeg har bidratt til at alle, i en av de svakeste gruppene i vårt samfunn, nå blir sikret oppstart på videregående skole til høsten, og mulighet for en utdanning på sikt, får jeg heller leve med at to Høyre-topper mener jeg sprer desinformasjon og skremsler. 

V/Nina Jentoft, fylkestingsrepresentant Ap