Nina Jentoft – varaordførerkandidat med makt

Nina Jentoft har ledet kommuneplanutvalget i fire år, sittet i formannskapet og har ledet tiltaksgruppen som har ryddet opp i barnevernet.

Nina Jentoft

Nina Jentoft stiller til valg til både bystyret i Arendal og fylkestinget i Agder.

Du ble kort tid etter valget i 2015 kåret til «Arendals mektigste kvinne» fordi du har ledet kommuneplanutvalget og sitter i formannskapet. Føler du at du har hatt mye makt?

Ja, jeg føler det. Kommuneplanutvalget er kanskje det utvalget som får størst betydning for utviklingen av kommunen videre. Det legger rammer for arealbruken i kommunen og for store satsninger, innenfor kollektiv, veier og tomtebruk. Så bare kommuneplanutvalget i seg selv er et utvalg som har større betydning enn folk tenker over.

Vi har fått til mye som vi som parti kan være stolt over. Vi har gjort et stort arbeid med arealdelen av kommuneplanen, og det er kanskje det viktigste miljødokumentet vi har i kommunen nå. Vi har tatt utgangspunkt i nye prinsipper for planlegging, med å tenke miljø for å få flere til å bo nær kollektivakser og knutepunkt. Vi skal bygge på en sånn måte at vi skal slippe å bruke bil, komme oss rundt med føtter og sykkel og kollektiv. Vi tar arealutnyttelse på alvor.

Vi har hatt stort fokus på kulturminner og kulturmiljø. Vi har også vært rimelig konsekvente og strenge langs kystlinja vår. Vi har hatt fokus på å bevare allmennhetens tilgang og ønsker å bevare fotstier og lage turveier.

Ambisjonen videre må nå være å se på byggelinjen langs sjø. Da må vi ha fokus på å verne kystlinja mot utbygging, vi kan fortette der det allerede er utbygd. Vi må fortsette å være konsekvente på hvor vi legger boligfelt. Jeg er veldig glad for at vi fikk rydda så mye i arealdelen. Vi tok tross alt ut 18 gamle områder som ikke lengre er i tråd med hvordan vi tenker. Det er ganske nytenkende.

Arendal har nå fått markagrenser både på Hisøy, i Åsbieskogen og i bymarka øst. Skal vi utvide grensene i neste periode, eller bør vi se an før vi gyver løs på nye områder?

Nå må vi se på erfaringene, men det er naturlig å vurdere om vi skal gå videre. Tromøya har fått nasjonalpark og i øst er byggepresset lavt foreløpig. Men i nord med vei til Gullknapp, og på Nedenes med utbygging av E18, er det stort press på naturen. Da blir det viktig å ta runden. Men de områdene som vi har landa, bør få ro, og få satt seg og se hvordan de fungerer.

Vi har samarbeidet i posisjon sammen med KrF, Venstre, SV og Sp, men i kommuneplanutvalget har vi ikke trengt å være enige med partiene vi samarbeider med. Synes du dette har satt begrensninger på hva vi har fått til?

Vi har fått til mye sammen. Vi har økt vår bevissthet rundt naturvern og miljø. I posisjon har vi vært enige om marka, strenghet rundt kysten og allmenhetens rettigheter. Men det er ingen tvil om at det har begrensa oss noe på å få til gode bomiljøer. KrF har hoppa til høyresiden på volum på byggesaker. Et eksempel er Havstadodden, hvor vi fikk 32 boenheter, det mener jeg er for mye. Det er gjerne på volum vi har tapt saker. I en del saker hadde vi nok vært strengere i kystlinja, enn vi har fått til. Utfallet har blitt mer privatisering enn vi har likt.

Nasjonalparken og Alvekilen var saker som både KrF og Venstre gikk til høyresiden?

Ja, og det er nok det som svei mest for meg. Jeg tok nesten en rødvin etterpå. Alvekilen er noe av det mest unike naturlandskapet vi har i Norge, og så får vi den ikke inn i nasjonalparken. Det er nesten ikke til å tro.

Og i dag hyler og skriker folk fordi noen ønsker å fornye campingdriften på Hove, et område som har vært massivt i bruk hele tida. Hvor var Venstre i Alvekilen? Både Fylkesmannen og vi ønsket Alvekilen inn i nasjonalparken, men vi fikk det ikke til. Det er da politikk begynner å bli kjipt.

Hva har du lagt vekt på som leder av kommuneplanutvalget denne perioden?

Jeg føler at utvalget har hatt en samkjørt stil. Vi har fått en sterk stemme inn i bystyret. Vi har turt å sette oss litt opp mot utbyggere og investorer som har fått dominere veldig mye tidligere. Tidligere sa man ja til det meste. Men nå har det endret seg, flere vil investere i Arendal og da er tida inne til å sette mer krav og se på natur, vern og miljø.

Vi har vært litt tøffe. Vi har reist oss litt mot vår egen rådmann i mange saker. Og prøvd å legge en ny linje. Det har vært litt vanskelig for rådmannen å tolke, siden KrF har hoppet litt. Men de vet hvordan vi tenker om volum, de vet at vi vil ivareta allmennheten.

Grepet som er tatt med glassheisen til Fløyheia er det tøffeste vi har gjort. Det å tørre å presse heisen igjennom selv om rådmannen til nød kun ville pusse opp den gamle, var et grep som vi sto samla om. Det koster, men noen ganger må vi bare gønne på for å få utvikling og arbeidsplasser.

Du var en av dem som maste mest på å få en ekstern evaluering av barnevernet i forrige periode, og du har ledet gruppen som har satt i gang arbeidet med å rydde opp. Hvor står dette arbeidet nå?

Det var full krise da vi overtok. Alle lampene lyste rødt. En organisasjon i ubalanse. Også her var rådmannen imot. Nettopp når en gruppe ansatte ikke har tillit til øverste ledelse, så er en ekstern evaluering viktig. Vi bestemte oss for å jobbe sammen. De ansatte, rådmannen og politikerne. I et trepartssamarbeid. Det er det som funker.

Sykefraværet var skyhøyt, nå er det på et normalt nivå. Vi har økt med 19 årsverk i perioden.  Nå har de flyttet i nye lokaler, og framstår som en ny organisasjon. Som jobber på en mer kompetansebasert, systematisk og kontrollert måte. De har masse å gjøre, vanskelige saker, men de er mye bedre rusta for å gjøre jobben.

Nå skal vi få på plass tiltaksteamet som ble enstemmig vedtatt i vår i bystyret i vår. Det vil bestå av seks nye ansatte. Som skal jobbe med tiltak i hjemmene og forebygge at sakene skal bli tunge barnevernssaker. Det er der vi må være, på forebygging, forteller Nina.

Du står på sikker plass både på lista til bystyret og fylkestinget i årets valg. Hvordan tror du det blir å kombinere disse to vervene?

Hvis vi vinner valget, så tenker jeg at jeg kan jobbe fulltid som politiker. Det kan være noen synergier å være begge steder. I fylkestinget er det flere ting som er viktige også i kommunen. Likestilling, levekår og satsningene der, er området jeg tenker det kan være noen fordeler å sitte begge steder. Også veiprosjekter, ikke minst ny vei fra havna til E18.

Kanskje min kompetanse med min bakgrunn som forsker på skole og levekår kan være nyttig. Jeg ønsker å bidra til en helhetlig satsning.