Noen må ordne opp i kommunens økonomi

Arendal Arbeiderpartis bystyrerepresentanter Atle Svendal, Vanja Grut og Cathrine Krogstad Hansen svarer på leserinnlegg fra Åshild Bruun Gundersen (FrP) hvor hun mener at vi bør rydde i partiprogrammet vårt.

original_1478639512_488579

I et leserinnlegg forleden hevder Åshild Bruun Gundersen (FrP) at vi fra Arendal Arbeiderparti ikke følger vårt eget program. Denne påstanden kom i forbindelse med vår manglende støtte til et forslag fra FrP i bystyrets behandling av en samarbeidsavtale mellom kommunen og fylkeskommunen. Målet til FrP på antall helsesøstre ville vært for høyt og urealistisk sett i lys av kommunens økonomi i inneværende periode, og forslaget ble derfor ikke vedtatt. Her var Ap enige med Maiken Messel (H), som i debatten sa at det ga liten mening å legge inn i avtalen mål som dessverre ikke ville være oppnåelige på mange år.

Ap gikk til valg med et program som viste at vi ville styrke oppvekstvilkårene for barn og unge, men vi gikk også til valg på å ordne opp i regnskapsunderskuddene som hadde oppstått i 2014. Vi visste at vi i posisjon måtte ta tøffe prioriteringer! Vi visste at vi måtte arbeide langsiktig for å nå våre mål! Vi visste at vår første og viktigste prioritet måtte være å ordne opp i økonomien!

Arendal kommune har høy lånegjeld, og den må holdes under kontroll. Det er ofte lite populært å påpeke dette både i bystyret og ellers, men det er allikevel realiteten både vi i Ap og våre samarbeidspartnere er enige om. Vi visste allikevel at FrP i opposisjon ville komme med mange forslag uten tanke på kostnader. FrP leverte et budsjettforslag som overgikk det enhver realist kunne drømme om, og partiet stemte også imot vårt forslag om at kommunens gjeld ikke skulle bli høyere enn den er i dag. Det overrasker oss derfor ikke at partiet påberoper seg å ha råd til både svømmehall og det å ansette mange flere medarbeidere innen kort tid. FrP har aldri levert et realistisk budsjett, og det ser ikke ut til at økonomisk styring er viktig for partiet.

I tillegg til vedtaket som vi gjorde i bystyret om en klar styrking av skolehelsetjenesten i videregående skole, ønsker Ap å se enda mer helhetlig på forebyggende tjenester for ungdom i Arendal kommune. I leserinnlegget til Bruun-Gundersen påpeker hun at ungdom har behov for mer fysisk og psykisk hjelp i en tid med store krav. Dette er etter vår oppfatning en oppgave som vil kreve mer enn bare en økning av medarbeidere i skolehelsetjenesten. Det at en rekke andre yrkesgrupper i kommunen også arbeider med forebygging i tillegg til å hjelpe ungdom i vansker er viktig å belyse. Psykologer, sosionomer, miljøarbeidere, vernepleiere, ulike oppvekstteam og forebyggende enhet i politiet er eksempler på viktige bidragsytere. Når vi er i en situasjon der økonomien ikke tillater oss å ansette mange flere helsesøstre, er det viktig å ikke la oss begrense, men derimot se på andre løsninger og muligheter for et helhetlig arbeid i kommunen. Nettopp derfor har Aps medlemmer i helse- omsorgs- og levekårskomiteen for en stund siden spurt administrasjonen om en presentasjon rundt dette arbeidet, noe som faktisk skjer i komiteen denne uka (uke 11). I tillegg vil UngData-undersøkelsen som gjøres i disse dager være nyttig for å få en oversikt over de utfordringene vi har blant ungdom i kommunen og som vi sammen må jobbe for å løse.

Helsesøstre er uten tvil en viktig yrkesgruppe både for barn og unge, noe Ap har påpekt ved flere anledninger. I programmet vårt står det at vi vil ha en forsvarlig skolehelsetjeneste der helsesøster er tilgjengelig for hver enkelt elev daglig, og dette målet jobber vi mot. Akkurat når vi vil ha mulighet for å nå dette avhenger av oss selv, men også av hva FrPs finansminister gjør fremover. Vi tar det jo også som et komplement når andre partier fokuserer på forslag som Ap har i sitt valgprogram. Det er godt å høre at FrP er enig med oss i å styrke skolehelsetjenesten. Det vil vi gjøre så snart det er økonomisk forsvarlig!

Atle Svendal, Vanja Grut og Cathrine Krogstad Hansen, bystyrerepresentanter for Arbeiderpartiet