Nok snakk fra regjeringen - handling teller!

Ordfører Robert Cornels Nordli etterlyser i dette innlegget tilrettelegging fra regjeringen slik at Arendal kommune kan ta tak i levekårsutfordringene vi sliter med i kommunen. - Jeg forventer ikke at regjeringen skal løse våre levekårsutfordringer. Men jeg skulle ønske at regjeringen ikke legger steiner i veien for det som vi har igangsatt, skriver ordføreren vår.

Ordfører Robert Cornels Nordli etterlyser tiltak fra regjeringen til å løse levekårsutfordringene i Arendal.

Ordfører Robert Cornels Nordli etterlyser tiltak fra regjeringen til å løse Arendals levekårsutfordringer.

Regjeringen må ikke bare snakke- handling teller

Sørlandet skiller seg ut fra resten av landet når det gjelder befolkningens levekår. Vi kan måle dette fenomenet ved å se på befolkningens utdanningsnivå, arbeidsledighet, næringsutvikling, likestilling, heltid, uførhet, dødelighet og mye mer. Det snakkes ofte om dette på møter som jeg deltar på. Det kan virke som om flere sitter på gjerdet og venter på at noen fra Oslo skal komme for å løse utfordringene våre. Kanskje vi heller skal utforske vårt eget handlingsrom. Hva kan kommunene selv gjøre for at flere skal bli inkludert i skole og arbeid og leve gode liv?

Så langt i denne perioden har jeg arbeidet mye med å rette opp kommunens økonomi. Det har vært krevende, men vi har fått resultater. Flertallet i Arendal bystyret med SV, AP, V, SP og KrF har innført noen handlingsregler for å skape en forutsigbarhet i økonomien. Jeg mener at kommunen ikke bør bruke for mye midler til å sette opp nye bygg, i det det låser penger til avdrag og renter. Vi trenger penger til å ansette flere hender i helse- og omsorgssektoren, bygge opp barnevernet, styrke lærertettheten, osv.

Flertallet i Arendal bystyre har valgt å løfte frem tidlig innsats. Vi evaluerer nå alle tjenester som er i kontakt med barn og unge. Vi har bedt om en sak som gir en større satsing på å forbedre leseferdigheter i 1. og 2. klasse. Vi ser at kommunen bedre må følge opp de ungdommene som faller utenfor videregående skole. Her må vi samarbeide mer med fylkeskommunen. Arendal kommune vil øke antall lærlinger fra 65 lærlinger til 140. Alle lærlingene som blir ansatt i Arendal kommune etter endt lærlingtid skal få full stilling. Det vil gi en god start på et yrkesaktivt liv, men ikke minst skape en god grunnmur for å kunne etablere seg med å eget hus og det som hører til.

Vi har nå satt oss som mål at en av våre sykehjem skal bli et «heltid-institusjon» der flertallet har fulle stillinger. Vi etterspør en heltidskultur. Er rekke forsøk er igangsatt, i en omsorgsenhet vil neste år prøve ut langvakter.

Vi begynner allerede å se resultater. Gjennomsnittlig stillingsstørrelsene har det siste året økt fra 62,9% i januar til 65,2%. Antall helgestillinger er redusert. Flere arbeider nå i hele stillinger. Vi er her på rett vei, men vi har fortsatt en lang vei å gå.

Flertallspartiene i Arendal har arbeidet lenge for å sette større fokus på heltid og levekår. Forslag til statsbudsjett utfordrer oss. Forslag til statsbudsjettet gir Arendal kommune et minus på om lag 16 millioner. Før valget var slagordet at nå går det bra med økonomien i landet vårt. Like etter valget legges statsbudsjettet frem. Nå finner regjeringen at det er tid for å stramme inn kommunebudsjettene. Vanligvis er det sammenheng mellom hva regjeringen annonserer til kommunene i mai og statsbudsjettet i oktober. Men ikke i år. Forslaget fra Høyre og FrP kan gå utover noen av våre svakeste i samfunnet, våre brukere som krever ekstra mye tjenester. Regjeringen vil ikke bidra like mye ovenfor disse brukerne. Regjeringen velger samtidig ikke å fullfinansiere ny pedagognorm i barnehagen.

Jeg forventer ikke at regjeringen skal løse våre levekårsutfordringer. Men jeg skulle ønske at regjeringen ikke legger steiner i veien for det som vi har igangsatt.