Påstanden om mobbing i bystyret er usann

Gruppeleder Atle Svendal svarer her på mobbeanklagene som Arendal Arbeiderpartis gruppe i bystyret har fått fra MDG.

Som gruppeleder har jeg de siste månedene arbeidet med påstanden om mobbing i bystyret. Min konklusjon nå er at det neppe har forekommet mobbing i inneværende periode. I alle fall har ikke det partiet som framsetter påstanden vært villig til å si hvem som mobber og hvordan det mobbes.

I Agderposten den 6.september 2016 ble det slått opp at bystyrerepresentant Magrete Martens Breivik i MDG opplevde seg mobbet av kollegaer i bystyret. Mobbingen skal ha blitt utført av deler av Arbeiderpartiets gruppe. Dette tok jeg på alvor, fordi mobbing er nedbrytende og helseskadelig. Slik skal vi ikke ha det.

I september sendte jeg denne meldingen til Breivik: "Leser i avisa at du opplever mobbing. Forstår at det er fra mitt parti du opplever deg mobbet. Beklager dette på det sterkeste. Du er sykemeldt, slik burde jeg ha spart deg for denne SMS. Skriver likevel fordi vi ikke kan ha det slik at folkevalgte opplever trakassering. Som gruppeleder er det min jobb å sørge for et verdig og inkluderende politisk arbeidsmiljø. Jeg trenger å få vite hvem som bør opptre på en mer inkluderende måte. Så vær så snill å hjelpe meg med å si hvem som mobber. Er det meg? Er det andre i min gruppe? Da vil jeg gjøre det jeg kan for å bringe det til opphør, men det vil bli mye lettere å følge opp for meg hvis det kan konkretiseres eller gis eksempler. Mvh og med ønske om god bedring og velkommen tilbake", skrev jeg.

Breivik svarte at hun var sliten og ville heller komme tilbake til det seinere. Jeg hadde, den gang, forståelse for det. Jeg spurte derfor min politiske kollega Knut Tveiten, som i Agderposten kunne bekrefte at mobbing hadde funnet sted, om han kunne konkretisere. Det ville han ikke. Han sa at det måtte de berørte selv gjøre.

Jeg tok da kontakt med vararepresentant Kai Olav Fredriksen i MDG, som fra september av har møtt i bystyret. Han kjenner Breivik godt og jeg hadde tro på at han kunne hjelpe til for å gjøre det tydelig hvem som mobber. Vi avtalte at vi skulle møtes. Fredriksen klargjorde at han ønsket bistand fra partiets partisekretær. Da det ikke lot seg gjøre ønsket han å ta med sentralstyremedlem Birte Simonsen på et møte. Nå gjenstod bare å finne en dato for møtet. Men da velger Fredriksen, uten å oppgi en god begrunnelse, å annullere møtet.

Jeg skrev derfor i begynnelsen av november et brev til styret i MDG Arendal for å komme til bunns i denne saken. Jeg klargjorde at det er en etisk plikt for den representant eller det parti som opplever mobbing å si fra hvem som mobber og hvordan det skjer. Slike opplysninger er påkrevd for å bringe mobbingen til opphør. Jeg ba om et skriftlig svar fra MDG Arendal. Brevet har ikke blitt besvart. Det er svært beklagelig.

Likevel velger MDG nå på nyåret å gjenta påstanden. Det synes jeg er uverdig. Det må være grenser for lenge MDG skal kunne påberope seg mobbet uten å begrunne det. Særlig når partiet ikke ønsker å gå i dialog med Arbeiderpartiet. Jeg har mange ganger stekt ut en hånd. Det har også andre i min gruppe. Det er tydelig at MDG ikke ønsker å komme til bunns i saken, de ønsker kun å gjenta usannheten. Det hele framstår som et spill for galleriet. Som ikke bare har til hensikt å svekke AP, men som også svekker lokaldemokratiet. Mange som kunne ha lyst til å delta i bystyret framover kan bli usikre når de leser slike beskrivelser fra bystyret.

Det er leit at Magrete Martens Breivik velger å gi seg i bystyret. Jeg må ta til etterretning at hun synes at det er for krevende. Jeg skulle gjerne hatt henne tilbake, særlig fordi hun er en dyktig og behagelig person, men også for å få vite hvem hun sikter til. Jeg mener fortsatt at hun har plikt til å si hvem og hvordan mobbingen skjedde. Hvis det er krevende så bør folk i partiet hjelpe henne.

Min konklusjon så langt er at det ikke har skjedd mobbing i det nåværende bystyre. Vi har høylytte og friske diskusjoner partiene imellom, og sånn skal det være. Jeg tenker at alle i bystyret er flinke til å føre saklige diskusjoner. Og hvis det noen ganger forekommer hoderisting eller andre non-verbale uttrykk så er det jevnt fordelt i salen, og ikke rettet mot noen enkeltrepresentanter.

Arbeidstilsynet mener at mobbing handler om at en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting. Arbeidstilsynet sier at det bør være en ubalanse i styrkeforholdet, slik at den som blir trakassert har vanskelig for å forsvare seg. Det er ikke trakassering dersom to omtrent like sterke personer kommer i konflikt, eller når det dreier seg om en enkeltstående konfliktepisode. Så langt Arbeidstilsynet.

Helt til slutt, Agderposten trekker stadig inn tidligere ordfører Torill Rolstad Larsen som sannhetsvitne på at det skjer mobbing i dagens bystyre. Hun sluttet i bystyret i 2011. MDG kom inn i bystyret i 2015.

Atle Svendal
Gruppeleder Ap