Raet og allemannsretten

Leserinnlegg av Vanja Grut, nestleder Arendal Arbeiderparti og medlem i Kommuneplanutvalget

original

Arendal Arbeiderparti er opptatt av å bevare den mest verneverdige og sårbare naturen langs kyststripa vår. Også framtidige generasjoner skal kunne benytte seg av den spesielle naturen vi har langs kysten.

Vi ønsker ingen massiv privatisering av strandlinjen, med store private hyttefelt og private bryggeanlegg som gjør det vanskelig for vanlige folk å benytte seg av allemannsretten.

Derfor ønsker vi at Raet nasjonalpark skal ha grense langs strandlinja og ikke ute i vannet. På den måten kan vi bevare kystlinja og samtidig bidra til at de som ikke har tilgang til båt skal slippe å stå på avstand og se ut på Nasjonalparken.

Raet er ikke kun ute på Tromlingene, ytterst på Merdø eller på Jerken. Det strekker seg helt inn til land langs hele Tromøya. Ålegressenger ligger i vannet, rødlistede makrellterner hekker her og det vokser rik edellauvskog i strandkanten.

Det har kommet mange reguleringssaker med forslag om utvidelse av hyttefelt og bygging av bryggeanlegg innenfor Tromlingene til politisk behandling i høst. Grunneierne ønsker å få gjennom planene sine før Nasjonalparken kommer.

Arbeiderpartiet har sammen med SV lagt oss på en restriktiv linje og vært skeptiske til store flytebrygger som skaper inntrykk av privatisering og ødelegger inntrykket av uberørt natur.

Vi har opprinnelig vært mer restriktive enn fylkesmannen har foreslått, men vi har vært villig til å godta fylkesmannens forslag til grensedragninger som et kompromiss.

Ved å trekke grensen for Nasjonalparken inn mot land, mener vi at vi både kan bevare kysten vår for alle, samtidig som vi gir grunneierne muligheten til å tilrettelegge for turisme. Det er flere måter å utnytte disse eiendommene på, enn å lage massive private hyttefelt og bryggeanlegg for noen få.