Spørsmål og svar om eiendomsskatt i Arendal

For Arendal Arbeiderparti handler eiendomsskatt om at vi skal ha inntekter til å gi våre innbyggere gode og sikre tjenester som skole og helsetjenester. Vi skulle gjerne klart oss uten, men vi mener det er uansvarlig overfor innbyggerne å kutte før vi blir kompensert for disse pengene.

Det er mange spørsmål om eiendomsskatten, derfor har vi laget noen spørsmål med svar på ofte stilte spørsmål:

Er eiendomsskatten spesiell for Arendal kommune?

Svar: Nei, de aller fleste kommuner ser det som nødvendig å skrive ut eiendomsskatt. 370 kommuner har eiendomsskatt, altså de aller fleste kommuner. Også kommuner styrt av FrP og H krever inn eiendomsskatt for å finansiere velferdstjenester.

Er eiendomsskatten i Arendal spesielt høy?

Svar: Arendal kommune tar inn kr 3752 på et standardhus på 120 kvm.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at eiendomsskatten for sentrumsnær bolig på 120 kvm varierer fra kr. 0 for eksempel i Froland kommune til kr. 9996 i Bodø kommune. Her kommer tall fra noen nabokommuner:
 - Kristiansand kommune, kr. 5380
 - Mandal kommune, kr. 6000
 - Vennesla kommune, kr. 4806
 - Grimstad kommune, kr. 5252
 - Risør kommune, kr. 3920
 - Tvedestrand kommune, kr. 4000
 - Birkenes kommune, kr. 6300
 - Gjerstad kommune kr. 6000

Har skatten økt år for år i Arendal kommune?

Svar: Eiendomsskatten ble innført for 20 år siden. Beløpet folk nå betaler har ligget fast siden 2010. Bystyret valgte å låse beløpet som skal betales etter takseringen for ti år siden. Hver år siden 2010 har eiendomsskatten verdi blitt litt mindre, inflasjonen har gradvis moderert skatten.

Hvor mye tar Arendal inn i eiendomsskatt?

Svar: Den samlede eiendomsskatten summerer seg til 115 millioner hvert år i vår kommune.

Hvor viktig er eiendomsskatten for Arendal kommune?

Svar: Eiendomsskatten er avgjørende for å gi gode velferdstjenester. Inntektene gjør det mulig å tilby 125 sykehjemsplasser. En annen sammenligning er at inntektene fra eiendomsskatt tilsvarer driftsutgiftene i ett år for skolene Birkenlund, Asdal, Hisøy og Flosta.

Er det mulig å fjerne eiendomsskatten, slik noen partier antyder?

Svar: Å fjerne eiendomsskatten vil bety at samtlige skoler og barnehager sultefores, samtidig som hundrevis av omsorgstrengende må klare seg uten kommunal hjelp. Det vil resultere i lovbrudd og antakelig store protester.

Hva gjorde H og FrP med eiendomsskatten da de styrte kommunen fra 2011-2015?

Svar: Høyre og FrP videreførte eiendomsskatten alle fire åre som de styrte. De satte riktignok eiendomsskatten mikroskopisk ned det siste året. Det utgjorde en årlig besparelse på ca. 3-400 kroner for en husstand.

Hvorfor går Ap inn for eiendomsskatt?

Svar:
 - Fordi Arendal kommune har 6 % lavere inntekter enn andre kommuner. Dette følger av måten staten fordeler midler til kommunene.
 - Fordi befolkningen har behov for gode velferdstjenester.
 - Fordi Ap ønsker å styrke velferdsordningene til eldre og tilbudene til unge.

Regjeringen ønsket lavere skatt, men det vil ikke flertallet i Arendal kommune realisere?

Svar: Arendal kommune rammes hardt og urettferdig av regjeringens vedtak om at maksimal promille skal være 5. Grimstad kommune tar inn 40 % mer eiendomsskatt fra hver innbygger enn Arendal selv om de har lavere promille. Grimstad beholder sine inntekter uendret, mens Arendal kommune mister årlige inntekter på ca. 28 millioner kroner.

Hvordan blir eiendomsskatten i Arendal i 2020?

Svar: Den vil bli lavere enn i 2019. Akkurat dette året vil skatten gå litt ned, dette som følge av de nasjonale regelendringene og fordi det vil ta tid å omtaksere.

Hva blir skatten i 2021 for et hus på 120 kvm etter omtakseringen?

Svar: Omtrent som i dag. Alle bør bidra med eiendomsskatt, slik at kommunens samlede inntekter opprettholdes. De som har best råd må bidra noe mer. Store og godt vedlikeholde eiendommer som ligger sjønært må forvente en økning. Små boliger som ikke har sjøutsikt ønsker vi skal betale som i dag eller mindre enn i dag.

Hvorfor omtaksering?

Svar: Taksering er nødvendig for å sikre en rettferdig fordeling.

Hva koster omtakseringen?

Svar: Omtakseringen er budsjettert til 9 mill.
Frp feilinformerer når de hevder at omtakseringen vil koste mer enn dobbelt så mye. Det blir rimeligere å taksere nå enn for ti år siden, fordi kommunen har bedre data.
Omtaksering er en engangsutgift som vil utgjøre 0,78% av inntektene over en ti-års periode.