Stram økonomistyring er dessverre nødvendig

Gruppeleder i bystyret, Atle Svendal, forklarer i et leserinnlegg i Agderposten i dag hvorfor vi ikke kan stille økonomisk garanti for Steinerskolens nybygg.

Hva skjer hvis en familie kjøper alt som barn og voksne i familien peker på? Man kommer i gjeld, banken vil sette foten ned og kredittinstitusjoner vil etterhvert tvangsinndrive sine utlån. Familien vil da lide, det blir smalhans i mange år. Det forholder seg prikk likt i kommunen. En kommune som ikke setter tæring etter næring kommer raskt på listen over skakkjørte kommuner.

Arendal kommune har vært på vippepunktet til å komme på nevnte liste. De fem partiene som styrer nå har som overordnet mål å sørge for en mer sunn kommuneøkonomi. Vi er på vei til det, men det kommer ikke av seg selv. Vi må si nei til en rekke prosjekter og søknader. Vi må opptre som venstrepolitikeren Søren Jaabæk gjorde på Stortinget i for mange år siden. Han fikk tilnavnet Neibæk, fordi han så behovet for å husholdere.

Hvilke oppgaver må få høyeste prioritet i en kommune med høy lånegjeld? Etter min mening er det de kommunale kjerneoppgavene, slik som barnevern, skole, barnehage, omsorgstjenester osv. En av våre hovedoppgaver er å vedlikeholde kommunale bygg, vi har mange formålsbygg å vedlikeholde.

Det må innrømmes at vedlikeholdet opp gjennom årene har vært for dårlig ivaretatt, derfor har vi et betydelig vedlikeholdsetterslep. Vi kunne trenge flere titalls millioner for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet.Noen få eksempler er på sin plass.

Nesheim skole burde ha vært renovert, fordi det er en skole som har fremtiden foran seg. På sykehjemmet på Saltrød er det behov for en ombygging, det ville gitt mer verdige forhold til brukerne og medarbeidere. På flere skoler, blant annet i mitt nabolag, finner vi elever som har sin daglige skolegang i brakker. Det er mange uløste oppgaver som kunne trenge åtte millioner kroner.

Høyre og FrP har penger til det meste, og de vil bygge nytt svømmebasseng og ny idrettshall på Asdal. Begge er gode prosjekter, jeg skulle gjerne sett begge bygningene reise seg. Men jeg og mitt parti har likevel sagt nei, fordi vi da sprenger lånerammen.

På siste bystyremøte ville H og FrP bruke 8 millioner til å gi en garanti for utbygging av en privat skole. Private skoler får penger fra staten til drift og husleie av staten. Jeg ønsker selvsagt barna på Steinerskolen et godt skolebygg, men det er ikke en kommunal primæroppgave å hjelpe private skoler til å finansiere en ny skole.

Sparebanken er positive til å gi Steinerskolen lån, men forutsetter at skolen har en egenkapital på ca 25 prosent. Opposisjonen stemte på samme møte ja til å ha et tak på kommunes låneramme, likevel de mente likevel de at kommunen skal ta risikoen som sparebanken ikke selv tør å ta. Jeg sa nei, slik vi har måttet si nei til mange gode kommunale prosjekter.

Jeg mener at vi likebehandler Arendal International School (AIS) og Steinerskolen. Kommunen solgte for noen år siden de lokalene som AIS bruker, etter takst. Vi subsidierte heller ikke den skolen. Det er viktig å huske på at det finnes flere private skoler, idrettslag og andre aktører i vår kommune som har velbegrunnede utbyggingsplaner. Sier vi ja til en, skaper vi forventninger om at kommunen stiller opp med tilskudd, lån eller garantier.

Vi må selvsagt vurdere søknader som stilles til kommunen, men når det gjelder ikke-kommunale oppgaver mener jeg at bystyret må være forsiktig med å pålegge kommunen langsiktige forpliktelser. I nevnte sak ble jeg omtalt som både smålig og feig. Det får opposisjonen mene. Jeg synes kommunen først og fremst bør prioritere sine mange uløste oppgaver.

Allerede i år bør bystyret sette av noen sparepenger til et nytt sykehjem. Det trenger vi. Vi får bare reist et nytt sykehjem dersom vi husholderer med skattebetalernes penger.

Atle "Neibæk" Svendal
Gruppeleder Ap