Nytt sykehjem blir neste investering

Atle Svendal og Nina Jentoft kommer her med tilsvar til Pensjonistpartiets Knut Tveitens svarinnlegg. - Et nytt sykehjem blir, hvis vi får bestemme, kommunens neste store investering.

Knut Tveiten ønsker å lade kanonene. Vi er usikre på om det fører noe godt med seg. Vi registrerer at Tveiten er uenig med oss i det meste og at han har behov for å proklamere det. Vi avslutter avisdiskusjonen med dette korte svaret og er ellers innstilt på å samarbeide med alle om å finne gode løsninger framover.

Vi har for få korttidsplasser. Det gjør vi noe med nå. På sikt trenger vi både flere langtidsplasser og flere korttidsplasser. Det kommer en sak til bystyret i juni som viser et mandat og bystyret vil oppnevner en arbeidsgruppe som skal lede arbeidet. Et nytt sykehjem blir, hvis vi får bestemme, kommunens neste store investering.

Turnusarbeid og ikke minst helgearbeid er en belastning for våre ansatte, ingen tvil om det. Takk til alle som hver helg yter en flott innsats. Vi mener fortsatt at vi ikke vil klare å rekruttere nye sykepleiere og omsorgsmedarbeider hvis kun de nyansatte må ta brorparten av belastningen, det vil si arbeide flere helger enn de andre. Vi nå har et godt utgangspunkt for å skape flere større stillinger. Vi mener at tilbud om heltidsstillinger er viktig i rekrutteringen av unge helse- og omsorgsarbeidere i etableringsfasen. Det kommunen nå gjør er dessuten et viktig likestillingstiltak, all den tid det fortsatt er en stor overvekt kvinner som søker seg til disse stillingene.

Helse og omsorgskomiteen er også kvalitetsutvalg. Komiteen arbeider med kvalitetsavvik med sikte på å forbedre tjenestene. Hensikten er ikke å kritisere tjenestene. Kommunal øyeblikkelig hjelp er en lovpålagt tjeneste som vi må videreutvikle, det er ikke aktuelt å avvikle den. Ansatte her gjør en god jobb. Når det gjelder tallet på ferdigbehandlede pasienter så forholder vi oss til statistikk levert av vår egen administrasjon, og vi anbefaler Tveiten om å gjøre det samme. Det er som sagt få overliggere på sykehuset nå.

Atle Svendal og Nina Jentoft, Ap