Vi godtok ikke "radbrekking" av veistandarden på ny E18

Nina Jentoft skriver i dette innlegget om hvordan politisk styring på Nye veiers forsøk på å "radbrekke" den ferdig regulerte E18 fra Tvedestrand til Arendal har forhindret dårligere løsninger for både veisikkerhet, for naturen og for viltet. Uten politisk påvirkning, hadde vi for eksempel ikke hatt veilys på veien.

Træfjell E18 tunnel eller skjæring

Kommuneplanutvalget avviste Nye veiers forslag om å kutte tunellen gjennom Træfjell og erstatte den med en 40 meters skjæring. Her fra befaringen.

Arendal kommuneplanutvalgs flertall imøteser innsparinger i veibygging som følge av både organisatoriske og prosessuelle innovasjoner, det vil si smartere måter å organisere, planlegge og arbeide på. Men flertallet ville ikke godta «radbrekking» av en ferdig regulert vei under navnet «innsparing». I mitt hode har det ingen ting med innsparing å gjøre. Det kaller jeg dårligere veistandard.

Det vises til oppslag «Stryker «lovbrudd» og halvere bot» 13.07.19 om kommunens oppfølging av Nye Veiers brudd på reguleringsbestemmelsene. Agderposten får det her til å høres ut som om politikerne reverserer sin kritikk av Nye Veier. Kritikken, skal i følge oppslaget i Agderposten, bunner i et kommuneplanutvalg som gjør mye «rart» og forsøker å hemme Nye Veiers veibygging. Heldigvis blir noe av dette feilaktige bildet imøtegått av nestleder i Kommuneplanutvalget, Ole Glenn Tverrmyr, i oppslaget fem dager senere: «Fastholder kritikken». 

Arendal Kommuneplanutvalg har hele tiden arbeidet for å ivareta kommunens og innbyggeres interesser i et langsiktig perspektiv når vi har behandlet forslag til endringer i reguleringsplanen. Vi har vurdert forslag til endringer fra Nye Veier nøye, noen har vi godtatt andre ikke. Hele tiden med Arendal kommunes og innbyggeres interesser for øye. Politikerne i Tvedestrand får selv evaluere sin innsats i så måte. Hvis Nye Veier er bedre fornøyd med samarbeidet med Tvedestrands politikere enn Arendals, kan det kanskje være fordi de ikke har møtt motstand i Tvedestrand. Det var sikkert det enkleste, men ettertiden får bedømme om det var lurt!

La det være klart - uten politisk innblanding:

  • Hadde E18 Tvedestrand - Arendal ikke hatt veilys 
  • Naturlandskap og et viktig vilttrekk i Arendal kommune var ikke blitt bevart, og vi hadde fått en 40 meter høy skjæring i stedet for Træfjell tunnell 
  • Støydemping hadde vært dårligere for innbyggerne i Torsbuåsen (Arendal)  etter at traseen ble hevet 5 meter over regulert nivå 
  • Pauls jorde (Bymarka øst, Arendal) ville vært et 5 meters høyt steindeponi.

Alt dette og mer, er resultat av politisk arbeid. Når vi da gang på gang opplever at Nye Veier ikke har søkt om irreversible endringer før etter de har utført dem, mot norsk praksis og de forskrifter som foreligger, er det rart vi reagerer?

Av/Nina Jentoft, leder Kommuneplanutvalget