Vi ønsker søndagsfri - også om sommeren

Torsdag 27. april skal bystyret stemme over et forslag om å ha søndagsåpent i Arendal i sommer. Det vil Arbeiderpartiet og resten av posisjonen stemme i mot. Vi gikk til valg på å bevare søndagsfri, og står ved våre løfter. Les leserinnlegget hvor Arendal Aps leder Vanja Grut forklarer hvorfor vi ønsker en felles fridag for alle.

25. april 2017

Det går mot sommer, og som offentlig ansatt ser jeg fram til å få kortere arbeidstid fra 15. mai. Hele fire måneder hvor jeg kan gå hjem klokken tre i stedet for kvart på fire. Da får jeg bedre tid med familien på den beste tiden i året, til å grille i hagen eller rett og slett tilbringe ettermiddagen på stranda. Lørdag og søndag har jeg alltid fri.

Men de som jobber i butikk har ikke den samme luksusen, selv om de nok har mer fri på andre tider av døgnet. Men én ting har de fleste til felles, nemlig at søndagen er fridag. Noen få, som ivaretar samfunnsviktige funksjoner innen helse og beredskap, må være på vakt noen søndager innimellom. Men stort sett så er søndagen en fridag hvor vi kan kjenne på skogens ro, invitere til søndagsmiddag, eller bare ligge rett ut på sofaen og se på Netflix dersom vi ønsker det. Det er annerledesdagen, hvor de aller fleste av oss skal slippe jag og mas fra jobben.

Vi trenger alle en annerledesdag, også og særlig om sommeren.

Men nå ønsker Høyre og FrP å ta omkamp på søndagsåpne butikker lokalt i Arendal. De snakker høyt og tydelig rundt retten til å kunne bruke penger også på søndagen. At handelsstanden vil tjene på å kunne ha åpent tre måneder om sommeren, i det de kaller «det historiske sentrum», som også omfatter byens største kjøpesenter Amfi Arendal.

Mange butikkansatte jobber ekstra mye om sommeren i Arendal fordi det er en hektisk tid og alle har krav på ferie. Da blir det ekstra viktig at de ansatte har søndagen fri for å kunne være sammen med familien sin.

Det er heller ikke alle arbeidsplasser som kan dekkes opp med ufaglærte sommervikarer. Man kan ikke dra inn en tilfeldig skoleelev eller student til å klippe håret eller sjekke synet til folk.

En meningsmåling foretatt sommeren 2015 viste at 70 % av aust-egdene ikke ønsket søndagsåpne butikker.

Vi tror ikke at næringen totalt sett vil tjene på å ha åpent om søndagene, når en regner på hvor dyrt det er å ha folk på jobb om søndagene. På grunn av konkurransen vil de allikevel føle seg tvunget til å ha åpent, selv om det er frivillig.

Tre måneder er lenge og går vi med på søndagsåpent i Arendal, er det første steg på vei til å få søndagsåpent også ellers i året. Det holder lenge med 2-3 søndager før jul. Et frislipp vil gi et ytterligere press for mer søndagsåpent. Trenger du fløte i sausen til søndagsmiddagen kan du få tak i det i Brustadbuene. Jeg tror de fleste foretrekker å slippe å bruke søndagen på storhandel.

Mange barnefamilier sliter nok med å få kabalen til å gå opp om sommeren med skoleferier som er dobbelt så lange som foreldrenes ferier. Hva da om de ikke en gang skal få en felles fridag i uka?

Det er dessuten lite trolig at Arendal vil få turiststedstatus for å omgå loven om helligdagsfred. Arendal er ikke liten nok, og har derfor ikke forholdsmessig stor nok turistomsetning til at vi vil falle inn under unntaket i loven. Verken Larvik eller Ålesund, som er på Arendals størrelse, har fått denne turiststedstatusen. Selv om det hadde vært flertall i bystyret for å sende inn en søknad, ville den neppe blitt innvilget. Det tror jeg Høyre og FrP er veldig klar over selv, men de velger å kjøre sterkt på denne saken i bystyret og i media. Noe som i seg selv er underlig, for folket ønsker jo ikke søndagsåpent.

Det politiske flertallet i Arendal er tydelige på at vi ikke ønsker å bryte regelen om søndagsfri. Det var en viktig sak i kommunevalgkampen, og vi har også nedfelt i vår samarbeidsavtale at vi ikke skal åpne for søndagsåpne butikker.

Derfor kan butikkansatte og deres familier puste ut. De vil fortsatt kunne ha søndagsfri også i Arendal.

Vanja Grut, leder Arendal Arbeiderparti