Fordeling av verv i ny bystyregruppe

Arendal Arbeiderparti sitt representantskap den 8. oktober har bestemt hvordan sentrale verv skal fordeles i valgperioden 2019-2023.

Arendal arbeiderparti foreslår at:

Robert Cornels Nordli fortsetter som ordfører. Han bør være kommunens utenriksminister, som betyr at han bør delta i Østre Agder-samarbeidet, eiermøtet Agder Energi, Konsesjonskraftfondet, fylkesmøte KS mv.

Nina Jentoft blir med i formannskapet og administrasjonsutvalget. Nina fortsetter i helsekomiteen.

Jelena Høegh-Omdal innstilles som medlem og nestleder i oppvekstkomiteen. 

Svein Monsen foreslås som ny styreleder i Arendal havn KF og som medlem i komite for samfunnsutvikling.

Josef Heier blir nytt medlem helsekomiteen. Senere i høst er det vårt håp at han får en plass i Innvanderrådet.

Asbjørn Karl Olsen fortsetter i oppvekstkomiteen. Han innstilles som leder av Klageutvalget. 

Arne Jensen fortsetter i komite for samfunnsutvikling. Han innstilles som kommunenes representant i Drosjesentralen og Friluftsrådet sør.

Vanja Grut får en ny og spennende utfordring som leder av komite for samfunnsutvikling. Hun blir videre vara til kommuneplanutvalget.

Vigdis Thorbjørnsen ønsker partiet skal inn i helsekomiteen. Hun er aktuell som kommunens representant i Arendal kirkelig fellesråd. Vigdis blir vararepresentant både i formannskapet og havna. 

Cathrine Krogstad Hansen innstilles som medlem og nestleder i kommuneplanutvalget. Hun foreslås videre som medlem i oppvekstkomiteen.

Atle Svendal er valgt til Arbeiderpartiets gruppeleder. Sammen med Nina og Svein inngår han i gruppestyret. Han innstilles til styreleder i styret for Arendal Eiendom KF.

 

Arendal, 09.10.19

Vanja Grut og Atle Svendal